Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556572-5362

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 163 525 Revenue Up 153 647 Revenue Up 147 018
Finansiella kostnader: 124 Revenue Up 103 Revenue Up 95
Resultat efter finansnetto: 21 139 Revenue Up 16 343 Revenue Down 16 486
Balansomslutning: 62 134 Revenue Up 61 386 Revenue Up 58 449
Omsättningstillgångar: 56 009 Revenue Up 54 910 Revenue Down 56 053
Kortfristiga skulder: 44 229 Revenue Up 43 403 Revenue Up 40 679
Justerat eget kapital: 17 793 Revenue Down 17 896 Revenue Up 17 732
Aktiekapital: 300 300 300
Antal anställda: 25 25 Revenue Up 24

Nyckeltal

Soliditet: 28,6% Revenue Down 29,2% Revenue Down 30,3%
Omsättning per anställd: 6 541 Revenue Up 6 146 Revenue Up 6 126
Lönsamhet: 12,9% Revenue Up 10,6% Revenue Down 11,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 118,8% Revenue Up 91,3% Revenue Down 93,0%
Balanslikviditet: 126,6% Revenue Up 126,5% Revenue Down 137,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,2% Revenue Up 26,8% Revenue Down 28,4%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 163 525
Finansiella kostnader: 124
Resultat efter finansnetto: 21 139
Balansomslutning: 62 134
Omsättningstillgångar: 56 009
Kortfristiga skulder: 44 229
Justerat eget kapital: 17 793
Aktiekapital: 300
Antal anställda: 25

Nyckeltal

Soliditet: 28,6%
Omsättning per anställd: 6 541
Lönsamhet: 12,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 118,8%
Balanslikviditet: 126,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,2%