Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556487-5937

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 074 845 Revenue Up 1 044 659 Revenue Down
Finansiella kostnader: 48 654 Revenue Down 49 789 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 92 427 Revenue Down 491 691 Revenue Up
Balansomslutning: 5 085 972 Revenue Up 4 947 401 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 14 908 Revenue Down 17 420 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 564 073 Revenue Down 841 865 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 165 773 Revenue Up 2 122 471 Revenue Up
Aktiekapital: 312 000 312 000
Antal anställda: 230 Revenue Down 259 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 42,6% Revenue Down 42,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 4 673 Revenue Up 4 033 Revenue Down
Lönsamhet: 8,6% Revenue Down 47,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,3% Revenue Down 23,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 2,6% Revenue Up 2,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,8% Revenue Down 10,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 1 074 845
Finansiella kostnader: 48 654
Resultat efter finansnetto: 92 427
Balansomslutning: 5 085 972
Omsättningstillgångar: 14 908
Kortfristiga skulder: 564 073
Justerat eget kapital: 2 165 773
Aktiekapital: 312 000
Antal anställda: 230

Nyckeltal

Soliditet: 42,6%
Omsättning per anställd: 4 673
Lönsamhet: 8,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,3%
Balanslikviditet: 2,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,8%