Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 979 458 355

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 25 080 Revenue Down 30 894 Revenue Up
Finansiella kostnader: 432 Revenue Up 307 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 594 Revenue Down 2 080 Revenue Up
Balansomslutning: 22 452 Revenue Up 20 510 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 14 875 Revenue Down 15 103 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 9 252 Revenue Down 11 865 Revenue Up
Justerat eget kapital: 5 623 Revenue Up 5 171 Revenue Up
Aktiekapital: 999 999
Antal anställda:
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 25,0% Revenue Down 25,2% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 2,4% Revenue Down 6,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,6% Revenue Down 40,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 160,8% Revenue Up 127,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,6% Revenue Down 11,6% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 25 080
Finansiella kostnader: 432
Resultat efter finansnetto: 594
Balansomslutning: 22 452
Omsättningstillgångar: 14 875
Kortfristiga skulder: 9 252
Justerat eget kapital: 5 623
Aktiekapital: 999
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 25,0%
Lönsamhet: 2,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,6%
Balanslikviditet: 160,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,6%