Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1027634-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 2 069 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 451 Revenue Up
Balansomslutning: 2 110 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 522 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 326 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 784 Revenue Up
Aktiekapital: 9
Antal anställda: 19 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 84,5% Revenue Down
Omsättning per anställd: 109 Revenue Up
Lönsamhet: 21,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 160,1% Revenue Down
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 1 849
Resultat efter finansnetto: 363
Balansomslutning: 2 117
Omsättningstillgångar: 451
Kortfristiga skulder: 242
Justerat eget kapital: 1 876
Aktiekapital: 9
Antal anställda: 19

Nyckeltal

Soliditet: 88,6%
Omsättning per anställd: 97
Lönsamhet: 19,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,3%
Balanslikviditet: 186,4%