Gammadata Instrument AB
Box 2034
SE-750 02 Uppsala
Besöksadress:
Vallongatan 1
SE-752 28 Uppsala
Kommun: Uppsala
Län: Uppsala län
Fax: +46 (0)18-566888

Verksamhet

Optisk och kärnfysikalisk mätteknik, spektroskopi, analysinstrument, optronik, laser, elektrokemi, signalbehandling, strålskyddssystem, materialkarakteristik och utbildningssystem.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556296-3503
Momsreg.nr (VAT):SE556296350301
Etableringsår:1987
Dotterbolag till:Daltus AB
Omsättning (×1000) SEK:97 831
Antal anställda:30

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Per Uhlén
Verkställande direktör:Ulf Åberg
Ekonomi: Access krävs
Teknik: Access krävs

Försäljningskontor

Oslo, Norge, +47 33096330

Åbo, Finland, +358 927091760

Produkter och tjänster

Analysatorer

Analyssystem för emissionsmätning

Analysutrustning

Bildförstärkare

CCD-arrayer

CCD-kameror

Datainsamlingssystem

Detektorer

Dilatometrar

Diodlaser

Elektrokemisk utrustning

Elektrooptik

Emissionsmätare

Excimerlaser

Faslåsta förstärkare

Fiberlaser

Fiberoptisk mätutrustning

Fiberoptiska inspektionsverktyg

Fotomultiplikatorer

Funktionsgeneratorer

Förförstärkare

Galvanometrar

Gaslaser

Geiger-Müllerrör

Glaslaser

Höghastighetskameror

Högspänningsaggregat

Högspänningsmoduler

Infrarödkameror

IR-spektrometrar

Isotoper

Joniseringsutrustning

Koldioxidlaser

Korrosionsmätare

Korslaser

Kristallaser

Kristaller

Kvarnar

Kvarnar för plast

Kvävelaser

Kärnfysikalisk mätutrustning

Laboratorieinstrument

Laboratoriemaskiner

Laboratoriepressar

Laboratorieutrustning

Laddningsförstärkare

Laserbearbetning

Laserbearbetningsutrustning

Laserdioder

Lasergivare

Laserinstrument

Laserkraftförsörjning

Lasermätutrustning

Laseroptik

Laserservice

Laserskyddsglasögon

Laserskärning

Ljuskällor

Ljusmätare

Mikrovågsutrustning, undervisning

Miljöanalys av byggnader

Miljökontrollintstrument

Mätinsamlingssystem

Mätinstrument

Mätinstrument för livsmedel

Mätinstrument för röntgen- och strålbehandling

Mätinstrument för stålindustrin

Mätteknik

Mätutrustning för materialegenskaper

Optiska bord

Optiska filter

Optiska givare

Optiska instrument

Optiska komponenter

Optiska laserkomponenter

Optiska mätinstrument

Optoelektronik

Partikelmätare

Polarimetrar

Pulsanalysatorer

Pulsförstärkare

Pulsgeneratorer

Pulslaser

Pulverkvarnar

Pulverpressar

Radioaktivitetsmätare

Radonanalyser

Radonmätare

Ramanspektrometrar

Röntgendetektorer

Spektrofotometrar

Spektrografer

Spektrometrar

Strålningsdetektorer

Strålningsmonitorer

Strålningsmätare

Strålningsskärmar

Strålningsteknik

Strålskyddsutrustning

Termisk analysutrustning

Termiska mätinstrument

Termogravimetrar

Undervisningssystem

Undervisningsutrustning, elektronik

Utbildning

UV-belysning

UV-detektorer

Vattenanalysapparater

Vetenskapliga instrument

Vågformsgeneratorer

Xenonlampor

YAG-laser

Alternativa sökord

dsc

dta

ellipsometri

fluoresens

gamma

icp

joniserande

livstid

lock-in

partikelstorlek

potentiostat

provpreparering

radioaktivitet

radongivare

radonsensor

raman

spri

strålning

xrf

Företagstyp

Agent

Tillverkare

Återförsäljare

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 97 831
Finansiella kostnader: 165
Resultat efter finansnetto: -3 015
Balansomslutning: 42 107
Omsättningstillgångar: 38 405
Kortfristiga skulder: 31 856
Justerat eget kapital: 8 945
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 30

Nyckeltal

Soliditet: 21,2%
Omsättning per anställd: 3 261
Lönsamhet: -3,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -33,7%
Balanslikviditet: 120,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -6,8%