Frydenholm A/S
Strandgade 19
DK-4000 Roskilde
Kommun: Roskilde
Län: Region Själland
Telefon: +45 46134631
Fax: +45 46134018

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: -1 763
Balansomslutning: 4 621
Omsättningstillgångar: 4 530
Kortfristiga skulder: 2 458
Justerat eget kapital: 2 163
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 46,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -81,5%
Balanslikviditet: 184,3%