Fred Olsen & Cos Pensjonskasse
Postboks 1159 Sentrum
NO-0107 Oslo
Besöksadress:
Fred. Olsens gate 2
NO-0152 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22341000
Fax: +47 22411745

Bokslut 201612
Resultat efter finansnetto: 9 071
Balansomslutning: 608 954
Justerat eget kapital: 77 740

Nyckeltal

Soliditet: 12,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,7%