Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 979 515 898

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Omsättning: 298 909 Revenue Down 304 334 Revenue Up 267 847
Finansiella kostnader: 1 477 Revenue Up 1 378 Revenue Up 1 310
Resultat efter finansnetto: 1 707 Revenue Down 6 494 Revenue Down 33 327
Balansomslutning: 107 864 Revenue Down 138 505 Revenue Up 130 461
Omsättningstillgångar: 94 796 Revenue Up 91 869 Revenue Up 87 407
Kortfristiga skulder: 45 816 Revenue Up 41 004 Revenue Up 38 998
Justerat eget kapital: 81 291 Revenue Down 82 539 Revenue Up 78 789
Aktiekapital: 32 32 Revenue Up 31
Antal anställda: 143 Revenue Up 137
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 75,4% Revenue Up 59,6% Revenue Down 60,4%
Omsättning per anställd: 2 128 Revenue Up 1 955
Lönsamhet: 0,6% Revenue Down 2,1% Revenue Down 12,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,1% Revenue Down 7,9% Revenue Down 42,3%
Balanslikviditet: 206,9% Revenue Down 224,0% Revenue Down 224,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0% Revenue Down 5,7% Revenue Down 26,5%
Bokslut 201812
Omsättning: 298 909
Finansiella kostnader: 1 477
Resultat efter finansnetto: 1 707
Balansomslutning: 107 864
Omsättningstillgångar: 94 796
Kortfristiga skulder: 45 816
Justerat eget kapital: 81 291
Aktiekapital: 32
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 75,4%
Lönsamhet: 0,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,1%
Balanslikviditet: 206,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0%