Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 979 515 898

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Omsättning: 298 909 Revenue Down 304 334 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 477 Revenue Up 1 378 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 707 Revenue Down 6 494 Revenue Down
Balansomslutning: 107 864 Revenue Down 138 505 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 94 796 Revenue Up 91 869 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 45 816 Revenue Up 41 004 Revenue Up
Justerat eget kapital: 81 291 Revenue Down 82 539 Revenue Up
Aktiekapital: 32 32 Revenue Up
Antal anställda: 143 Revenue Up
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 75,4% Revenue Up 59,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 128 Revenue Up
Lönsamhet: 0,6% Revenue Down 2,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,1% Revenue Down 7,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 206,9% Revenue Down 224,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0% Revenue Down 5,7% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 298 909
Finansiella kostnader: 1 477
Resultat efter finansnetto: 1 707
Balansomslutning: 107 864
Omsättningstillgångar: 94 796
Kortfristiga skulder: 45 816
Justerat eget kapital: 81 291
Aktiekapital: 32
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 75,4%
Lönsamhet: 0,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,1%
Balanslikviditet: 206,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0%