Fondsfinans Asa Pensjonskasse
v/Eikos Postboks 1790 Vika
NO-0122 Oslo
Besöksadress:
Tordenskiolds gate 6
NO-0160 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22012500

Bokslut 201612
Resultat efter finansnetto: 18 006
Balansomslutning: 255 595
Justerat eget kapital: 51 862

Nyckeltal

Soliditet: 20,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,7%