Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0108234-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 45 233 Revenue Up 37 694 Revenue Up
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 1 740 Revenue Up 688 Revenue Up
Balansomslutning: 29 385 Revenue Up 25 291 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 438 Revenue Up 1 151 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 10 881 Revenue Up 8 002 Revenue Down
Justerat eget kapital: 16 495 Revenue Up 14 952 Revenue Up
Aktiekapital: 252 252
Antal anställda: 88 Revenue Up 82 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 56,1% Revenue Down 59,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 514 Revenue Up 460 Revenue Up
Lönsamhet: 3,8% Revenue Up 1,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,5% Revenue Up 4,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 13,2% Revenue Down 14,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 45 233
Resultat efter finansnetto: 1 740
Balansomslutning: 29 385
Omsättningstillgångar: 1 438
Kortfristiga skulder: 10 881
Justerat eget kapital: 16 495
Aktiekapital: 252
Antal anställda: 88

Nyckeltal

Soliditet: 56,1%
Omsättning per anställd: 514
Lönsamhet: 3,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,5%
Balanslikviditet: 13,2%