Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 974 456 923

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 13 420 Revenue Up 9 243 Revenue Down 11 460
Finansiella kostnader: 231 Revenue Up 130 Revenue Down 156
Resultat efter finansnetto: 142 Revenue Up -773 Revenue Down 466
Balansomslutning: 6 230 Revenue Up 2 614 Revenue Down 4 086
Omsättningstillgångar: 5 209 Revenue Up 2 131 Revenue Down 3 574
Kortfristiga skulder: 4 279 Revenue Up 2 086 Revenue Down 2 641
Justerat eget kapital: 175 Revenue Up -394 Revenue Down 379
Aktiekapital: 114 Revenue Down 1 350 1 350
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 2,8% Revenue Up -15,1% Revenue Down 9,3%
Lönsamhet: 1,1% Revenue Up -8,4% Revenue Down 4,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 81,1% Revenue Down 196,2% Revenue Up 123,0%
Balanslikviditet: 121,7% Revenue Up 102,2% Revenue Down 135,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,0% Revenue Up -24,6% Revenue Down 15,2%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201912
Omsättning: 13 420
Finansiella kostnader: 231
Resultat efter finansnetto: 142
Balansomslutning: 6 230
Omsättningstillgångar: 5 209
Kortfristiga skulder: 4 279
Justerat eget kapital: 175
Aktiekapital: 114
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 2,8%
Lönsamhet: 1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 81,1%
Balanslikviditet: 121,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,0%