Faust Dyrbye A/S
Baltorpbakken 5,7
DK-2750 Ballerup
Kommun: Ballerup
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 38883288
Fax: +45 38884715

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: -904
Balansomslutning: 6 034
Omsättningstillgångar: 4 296
Kortfristiga skulder: 7 085
Justerat eget kapital: -1 051
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: -17,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 86,0%
Balanslikviditet: 60,6%