Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556049-0483

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 477 000 Revenue Up 1 382 700 Revenue Down
Finansiella kostnader: 66 000 Revenue Down 66 900 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 2 102 600 Revenue Up 1 502 200 Revenue Down
Balansomslutning: 24 156 100 Revenue Up 21 606 300 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 162 400 Revenue Up 152 800 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 5 095 800 Revenue Up 3 723 800 Revenue Up
Justerat eget kapital: 15 168 700 Revenue Up 13 508 400 Revenue Up
Aktiekapital: 100 000 100 000
Antal anställda: 155 Revenue Up 150 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 62,8% Revenue Up 62,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 9 529 Revenue Up 9 218 Revenue Down
Lönsamhet: 142,4% Revenue Up 108,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,9% Revenue Up 11,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 3,2% Revenue Down 4,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,0% Revenue Up 7,3% Revenue Down
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 1 477 000
Finansiella kostnader: 66 000
Resultat efter finansnetto: 2 102 600
Balansomslutning: 24 156 100
Omsättningstillgångar: 162 400
Kortfristiga skulder: 5 095 800
Justerat eget kapital: 15 168 700
Aktiekapital: 100 000
Antal anställda: 155

Nyckeltal

Soliditet: 62,8%
Omsättning per anställd: 9 529
Lönsamhet: 142,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,9%
Balanslikviditet: 3,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,0%