Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 930 628 905

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Omsättning: 80 408 Revenue Down 89 117 Revenue Up
Finansiella kostnader: 95 Revenue Down 319 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 5 060 Revenue Down 9 703 Revenue Down
Balansomslutning: 103 135 Revenue Up 101 054 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 56 292 Revenue Up 44 772 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 11 076 Revenue Up 5 492 Revenue Down
Justerat eget kapital: 92 059 Revenue Up 91 062 Revenue Up
Aktiekapital: 1 380 1 380
Antal anställda: 27 Revenue Up
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 89,3% Revenue Down 90,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 301 Revenue Down
Lönsamhet: 6,3% Revenue Down 10,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,5% Revenue Down 10,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 508,2% Revenue Down 815,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,0% Revenue Down 9,9% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 80 408
Finansiella kostnader: 95
Resultat efter finansnetto: 5 060
Balansomslutning: 103 135
Omsättningstillgångar: 56 292
Kortfristiga skulder: 11 076
Justerat eget kapital: 92 059
Aktiekapital: 1 380
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 89,3%
Lönsamhet: 6,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,5%
Balanslikviditet: 508,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,0%