Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK13919941

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201806 201601
Omsättning: 105 564 Revenue Up 100 629 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 2 733 Revenue Down 2 916 Revenue Down
Balansomslutning: 34 684 Revenue Up 24 140 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 34 497 Revenue Up 23 968 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 17 764 Revenue Up 14 410 Revenue Up
Justerat eget kapital: 16 920 Revenue Up 9 730 Revenue Down
Aktiekapital: 6 300 6 300
Antal anställda: 15 Revenue Up 14 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 48,8% Revenue Up 40,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 7 038 Revenue Down 7 188 Revenue Up
Lönsamhet: 2,6% Revenue Down 2,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,2% Revenue Down 30,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 194,2% Revenue Up 166,3% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201806
Omsättning: 105 564
Resultat efter finansnetto: 2 733
Balansomslutning: 34 684
Omsättningstillgångar: 34 497
Kortfristiga skulder: 17 764
Justerat eget kapital: 16 920
Aktiekapital: 6 300
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 48,8%
Omsättning per anställd: 7 038
Lönsamhet: 2,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,2%
Balanslikviditet: 194,2%