Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 911 168 243

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201612
Omsättning: 559 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: -90 Revenue Down
Balansomslutning: 10 316 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 8 392 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 680 Revenue Up
Justerat eget kapital: 6 636 Revenue Down
Aktiekapital: 7 159
Antal anställda:
Antal ägare: 0 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 64,3% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -16,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 228,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 77
Resultat efter finansnetto: -514
Balansomslutning: 11 148
Omsättningstillgångar: 9 324
Kortfristiga skulder: 5 157
Justerat eget kapital: 5 990
Aktiekapital: 7 159
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 53,7%
Lönsamhet: -667,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -8,6%
Balanslikviditet: 180,8%