Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK79524115

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201703 201603 (koncern)
Omsättning: 119 636 Revenue Down 277 961 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 20 239 Revenue Down 35 641 Revenue Down
Balansomslutning: 186 388 Revenue Down 200 296 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 43 582 Revenue Down 108 896 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 17 167 Revenue Down 41 422 Revenue Up
Justerat eget kapital: 123 415 Revenue Up 105 425 Revenue Down
Aktiekapital: 12 195 12 195
Antal anställda: 75 Revenue Up 60 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 66,2% Revenue Up 52,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 595 Revenue Down 4 633 Revenue Down
Lönsamhet: 16,9% Revenue Up 12,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,4% Revenue Down 33,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 253,9% Revenue Down 262,9% Revenue Down
Bokslut 201703
Omsättning: 119 636
Resultat efter finansnetto: 20 239
Balansomslutning: 186 388
Omsättningstillgångar: 43 582
Kortfristiga skulder: 17 167
Justerat eget kapital: 123 415
Aktiekapital: 12 195
Antal anställda: 75

Nyckeltal

Soliditet: 66,2%
Omsättning per anställd: 1 595
Lönsamhet: 16,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,4%
Balanslikviditet: 253,9%