Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556183-5769

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 81 366 Revenue Up 80 682 Revenue Up 74 649
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 54 Revenue Up 0
Resultat efter finansnetto: 7 338 Revenue Down 8 265 Revenue Down 8 393
Balansomslutning: 33 618 Revenue Up 31 232 Revenue Up 30 434
Omsättningstillgångar: 32 945 Revenue Up 30 629 Revenue Up 29 825
Kortfristiga skulder: 3 452 Revenue Down 3 736 Revenue Up 3 373
Justerat eget kapital: 26 930 Revenue Up 24 310 Revenue Up 23 983
Aktiekapital: 150 150 150
Antal anställda: 20 Revenue Down 21 Revenue Down 22

Nyckeltal

Soliditet: 80,1% Revenue Up 77,8% Revenue Down 78,8%
Omsättning per anställd: 4 068 Revenue Up 3 842 Revenue Up 3 393
Lönsamhet: 9,0% Revenue Down 10,2% Revenue Down 11,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,2% Revenue Down 34,0% Revenue Down 35,0%
Balanslikviditet: 954,4% Revenue Up 819,8% Revenue Down 884,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,8% Revenue Down 26,6% Revenue Down 27,6%
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 81 366
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 7 338
Balansomslutning: 33 618
Omsättningstillgångar: 32 945
Kortfristiga skulder: 3 452
Justerat eget kapital: 26 930
Aktiekapital: 150
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: 80,1%
Omsättning per anställd: 4 068
Lönsamhet: 9,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,2%
Balanslikviditet: 954,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,8%