Etne Sparebank
Postboks 4
NO-5591 Etne
Besöksadress:
Etnesjøen
NO-5590 Etne
Kommun: Etne
Län: Hordaland
Telefon: +47 53771500
Fax: +47 53771501

Bokslut 201612
Resultat efter finansnetto: 12 325
Balansomslutning: 1 682 466
Justerat eget kapital: 171 090

Nyckeltal

Soliditet: 10,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,2%