Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1100832-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201602
Antal månader: 12
Omsättning: 811 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -44 Revenue Down
Balansomslutning: 236 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 8 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 68 Revenue Up
Justerat eget kapital: 168 Revenue Down
Aktiekapital: 14
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 71,2% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -5,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -26,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 11,8% Revenue Down
Bokslut 201702
Antal månader: 12
Omsättning: 764
Resultat efter finansnetto: -49
Balansomslutning: 215
Omsättningstillgångar: 3
Kortfristiga skulder: 97
Justerat eget kapital: 119
Aktiekapital: 14

Nyckeltal

Soliditet: 55,3%
Lönsamhet: -6,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -41,2%
Balanslikviditet: 3,1%