Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556850-7247

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 069 Revenue Down 1 777 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 744 Revenue Up 293 Revenue Down
Balansomslutning: 3 990 Revenue Up 3 849 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 607 Revenue Up 536 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 838 Revenue Down 1 196 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 878 Revenue Up 2 393 Revenue Down
Aktiekapital: 50 50
Antal anställda: 1 Revenue Down 3

Nyckeltal

Soliditet: 72,1% Revenue Up 62,2% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 069 Revenue Up 592 Revenue Down
Lönsamhet: 69,6% Revenue Up 16,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,9% Revenue Up 12,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 72,4% Revenue Up 44,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,6% Revenue Up 7,6% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 1 069
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 744
Balansomslutning: 3 990
Omsättningstillgångar: 607
Kortfristiga skulder: 838
Justerat eget kapital: 2 878
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 72,1%
Omsättning per anställd: 1 069
Lönsamhet: 69,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,9%
Balanslikviditet: 72,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,6%