Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 942 397 933

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 4 633 Revenue Up 4 295 Revenue Up 4 078
Finansiella kostnader: 32 Revenue Up 20 Revenue Down 32
Resultat efter finansnetto: 48 Revenue Down 245 Revenue Down 255
Balansomslutning: 4 188 Revenue Up 3 106 Revenue Down 3 357
Omsättningstillgångar: 2 346 Revenue Up 1 941 Revenue Up 1 865
Kortfristiga skulder: 788 Revenue Up 746 Revenue Down 771
Justerat eget kapital: 2 012 Revenue Up 1 978 Revenue Up 1 788
Aktiekapital: 400 400 400
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 48,0% Revenue Down 63,7% Revenue Up 53,3%
Lönsamhet: 1,0% Revenue Down 5,7% Revenue Down 6,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,4% Revenue Down 12,4% Revenue Down 14,3%
Balanslikviditet: 297,7% Revenue Up 260,2% Revenue Up 241,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% Revenue Down 8,5% 8,5%
Bokslut 201912
Omsättning: 4 633
Finansiella kostnader: 32
Resultat efter finansnetto: 48
Balansomslutning: 4 188
Omsättningstillgångar: 2 346
Kortfristiga skulder: 788
Justerat eget kapital: 2 012
Aktiekapital: 400
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 48,0%
Lönsamhet: 1,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,4%
Balanslikviditet: 297,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9%