Exportera

Enertech AB Osby Parca Division

Enertech AB Osby Parca Division
Box 93
SE-283 22 Osby
Kommun: Osby
Län: Skåne län
Fax: +46 (0)479-17725

Verksamhet

Osby Parca erbjuder en heltäckande produktserie för flera olika bränsletyper, såsom pellets, flis, olja, gas och el. Vi är välkända för våra effektiva och pålitliga fastbränslepannor som genererar värme och ånga på ett miljövänligt sätt. Denna energi kan användas för fjärrvärmeverk, industrier och växthus. Vår produktserie består av kompletta system såväl som bara pannor. Under nästan 80 år har vi tillverkat innoverande kvalitetspannor med hög verkningsgrad som hjälpt våra kunder att utnyttja deras bränslen till fullo.

Grunduppgifter

E-post: Email
Etableringsår:1935
Dotterbolag till:Enertech Ltd

Beslutsfattare

Marknad: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Produktion: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs

Försäljningskontor

Osby

Produkter och tjänster

Biobränslepannor

Brännare

Elpannor

Elångpannor

Energibesparande produkter

Fastbränslepannor

Fjärrvärmeförsörjning

Fjärrvärmepannor

Flisbrännare

Gaspannor

Oljepannor

Panncentraler

Pelletsbrännare

Transportabla värmecentraler

Varmvattenberedare

Varmvattenpannor

Värmepannor

Ångpannor

Alternativa sökord

brikettbrännare

brikettpannor

pannor

Företagstyp

Grossist/ Distributör

Serviceföretag

Tillverkare