Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK35249974

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201806 201706
Omsättning: 5 452 Revenue Up 4 765 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 112 Revenue Up 102 Revenue Up
Balansomslutning: 3 375 Revenue Up 2 762 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 3 261 Revenue Up 2 673 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 839 Revenue Up 2 305 Revenue Up
Justerat eget kapital: 536 Revenue Up 457 Revenue Up
Aktiekapital: 80 80
Antal anställda: 7 7

Nyckeltal

Soliditet: 15,9% Revenue Down 16,5% Revenue Down
Omsättning per anställd: 779 Revenue Up 681 Revenue Up
Lönsamhet: 2,1% 2,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,9% Revenue Down 22,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 114,9% Revenue Down 116,0% Revenue Up
Bokslut 201806
Omsättning: 5 452
Resultat efter finansnetto: 112
Balansomslutning: 3 375
Omsättningstillgångar: 3 261
Kortfristiga skulder: 2 839
Justerat eget kapital: 536
Aktiekapital: 80
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 15,9%
Omsättning per anställd: 779
Lönsamhet: 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,9%
Balanslikviditet: 114,9%