Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK35249974

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201906 201806 201706
Omsättning: 0 Revenue Down 5 452 Revenue Up 4 765
Resultat efter finansnetto: -70 Revenue Down 112 Revenue Up 102
Balansomslutning: 2 967 Revenue Down 3 375 Revenue Up 2 762
Omsättningstillgångar: 2 952 Revenue Down 3 261 Revenue Up 2 673
Kortfristiga skulder: 2 501 Revenue Down 2 839 Revenue Up 2 305
Justerat eget kapital: 466 Revenue Down 536 Revenue Up 457
Aktiekapital: 80 80 80
Antal anställda: 7 7 7

Nyckeltal

Soliditet: 15,7% Revenue Down 15,9% Revenue Down 16,5%
Omsättning per anställd: 0 Revenue Down 779 Revenue Up 681
Lönsamhet: -INF% Revenue Down 2,1% 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -15,0% Revenue Down 20,9% Revenue Down 22,3%
Balanslikviditet: 118,0% Revenue Up 114,9% Revenue Down 116,0%
Bokslut 201906
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: -70
Balansomslutning: 2 967
Omsättningstillgångar: 2 952
Kortfristiga skulder: 2 501
Justerat eget kapital: 466
Aktiekapital: 80
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 15,7%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: -INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -15,0%
Balanslikviditet: 118,0%