Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556559-4164

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 317 658 Revenue Up 1 145 471 Revenue Up
Finansiella kostnader: 7 949 Revenue Up 7 190 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 21 693 Revenue Up 21 147 Revenue Up
Balansomslutning: 779 839 Revenue Up 748 830 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 642 785 Revenue Up 623 125 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 232 769 Revenue Up 219 642 Revenue Down
Justerat eget kapital: 168 994 Revenue Up 152 207 Revenue Up
Aktiekapital: 30 000 30 000
Antal anställda: 63 Revenue Up 57 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 21,7% Revenue Up 20,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 20 915 Revenue Up 20 096 Revenue Up
Lönsamhet: 1,6% Revenue Down 1,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,8% Revenue Down 13,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 276,1% Revenue Down 283,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,8% 3,8% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 1 317 658
Finansiella kostnader: 7 949
Resultat efter finansnetto: 21 693
Balansomslutning: 779 839
Omsättningstillgångar: 642 785
Kortfristiga skulder: 232 769
Justerat eget kapital: 168 994
Aktiekapital: 30 000
Antal anställda: 63

Nyckeltal

Soliditet: 21,7%
Omsättning per anställd: 20 915
Lönsamhet: 1,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,8%
Balanslikviditet: 276,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,8%