Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556210-2730

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 7 286 Revenue Up 6 740 Revenue Up
Finansiella kostnader: 102 Revenue Up 56 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 130 Revenue Down 155 Revenue Up
Balansomslutning: 5 141 Revenue Up 3 854 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 409 Revenue Down 3 452 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 427 Revenue Up 1 264 Revenue Up
Justerat eget kapital: 576 Revenue Up 495 Revenue Up
Aktiekapital: 200 200
Antal anställda: 7 Revenue Up 2 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 11,2% Revenue Down 12,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 041 Revenue Down 3 370 Revenue Up
Lönsamhet: 1,8% Revenue Down 2,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,6% Revenue Down 31,3%
Balanslikviditet: 168,8% Revenue Down 273,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,5% Revenue Down 5,5% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 7 286
Finansiella kostnader: 102
Resultat efter finansnetto: 130
Balansomslutning: 5 141
Omsättningstillgångar: 2 409
Kortfristiga skulder: 1 427
Justerat eget kapital: 576
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 11,2%
Omsättning per anställd: 1 041
Lönsamhet: 1,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,6%
Balanslikviditet: 168,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,5%