Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0609120-6

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201608
Antal månader: 12
Omsättning: 517 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -36 Revenue Down
Balansomslutning: 229 Revenue Down
Omsättningstillgångar:
Kortfristiga skulder: 131 Revenue Down
Justerat eget kapital: 70 Revenue Down
Aktiekapital: 4
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 30,6% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -7,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -51,4% Revenue Down
Balanslikviditet:
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -14,4% Revenue Down
Bokslut 201708
Antal månader: 12
Omsättning: 712
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 58
Balansomslutning: 231
Kortfristiga skulder: 93
Justerat eget kapital: 125
Aktiekapital: 4
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 54,1%
Omsättning per anställd: 178
Lönsamhet: 8,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 28,1%