Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556296-8544

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 57 858 Revenue Up 57 769 Revenue Down 100 010
Finansiella kostnader: 46 Revenue Up 42 Revenue Up 38
Resultat efter finansnetto: 1 719 Revenue Up 869 Revenue Down 4 925
Balansomslutning: 22 854 Revenue Up 19 732 Revenue Down 26 839
Omsättningstillgångar: 20 102 Revenue Up 16 921 Revenue Down 23 823
Kortfristiga skulder: 13 120 Revenue Up 11 190 Revenue Down 13 649
Justerat eget kapital: 7 789 Revenue Up 6 454 Revenue Down 10 790
Aktiekapital: 250 250 250
Antal anställda: 35 Revenue Down 36 Revenue Down 42

Nyckeltal

Soliditet: 34,1% Revenue Up 32,7% Revenue Down 40,2%
Omsättning per anställd: 1 653 Revenue Up 1 605 Revenue Down 2 381
Lönsamhet: 3,0% Revenue Up 1,5% Revenue Down 4,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,1% Revenue Up 13,5% Revenue Down 45,6%
Balanslikviditet: 153,2% Revenue Up 151,2% Revenue Down 174,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7% Revenue Up 4,6% Revenue Down 18,5%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 57 858
Finansiella kostnader: 46
Resultat efter finansnetto: 1 719
Balansomslutning: 22 854
Omsättningstillgångar: 20 102
Kortfristiga skulder: 13 120
Justerat eget kapital: 7 789
Aktiekapital: 250
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 34,1%
Omsättning per anställd: 1 653
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,1%
Balanslikviditet: 153,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7%