Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1480237-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201607
Antal månader: 12
Omsättning: 440 Revenue Down
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: -2 Revenue Down
Balansomslutning: 157 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 29 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 83
Justerat eget kapital: 73 Revenue Down
Aktiekapital: 8
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 46,5% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -0,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -2,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 34,9% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201707
Antal månader: 12
Omsättning: 1 051
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 161
Balansomslutning: 406
Omsättningstillgångar: 120
Kortfristiga skulder: 217
Justerat eget kapital: 189
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 14

Nyckeltal

Soliditet: 46,6%
Omsättning per anställd: 75
Lönsamhet: 15,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 85,2%
Balanslikviditet: 55,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 40,1%