Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556593-9427

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201904 201804 201704
Antal månader: 12 12 Revenue Down
Omsättning: 13 658 Revenue Up 13 574 Revenue Down 18 314
Finansiella kostnader: 361 Revenue Up 280 Revenue Down 297
Resultat efter finansnetto: 412 Revenue Down 589 Revenue Up -2 313
Balansomslutning: 17 130 Revenue Up 16 971 Revenue Down 17 337
Omsättningstillgångar: 16 081 Revenue Up 15 866 Revenue Down 16 160
Kortfristiga skulder: 3 043 Revenue Up 2 711 Revenue Down 3 853
Justerat eget kapital: 6 610 Revenue Up 6 199 Revenue Up 5 609
Aktiekapital: 400 400 400
Antal anställda: 7 7 Revenue Down 9

Nyckeltal

Soliditet: 38,6% Revenue Up 36,5% Revenue Up 32,4%
Omsättning per anställd: 1 951 Revenue Up 1 939 Revenue Down 2 035
Lönsamhet: 3,0% Revenue Down 4,3% Revenue Up -12,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,2% Revenue Down 9,5% Revenue Up -41,2%
Balanslikviditet: 528,5% Revenue Down 585,2% Revenue Up 419,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,5% Revenue Down 5,1% Revenue Up -11,6%
Bokslut 201904
Antal månader: 12
Omsättning: 13 658
Finansiella kostnader: 361
Resultat efter finansnetto: 412
Balansomslutning: 17 130
Omsättningstillgångar: 16 081
Kortfristiga skulder: 3 043
Justerat eget kapital: 6 610
Aktiekapital: 400
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 38,6%
Omsättning per anställd: 1 951
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,2%
Balanslikviditet: 528,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,5%