Doggy AB
SE-447 84 Vårgårda
Besöksadress:
Doggyvägen 1
SE-447 91 Vårgårda
Kommun: Vårgårda
Län: Västra Götalands län

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 442 514
Finansiella kostnader: 1 270
Resultat efter finansnetto: -13 695
Balansomslutning: 199 405
Omsättningstillgångar: 136 503
Kortfristiga skulder: 141 550
Justerat eget kapital: 54 052
Aktiekapital: 10 363
Antal anställda: 134

Nyckeltal

Soliditet: 27,1%
Omsättning per anställd: 3 302
Lönsamhet: -3,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -25,3%
Balanslikviditet: 96,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -6,2%