Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556682-6359

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 20 438 Revenue Down 25 866 Revenue Down 26 916
Finansiella kostnader: 170 Revenue Up 165 Revenue Down 168
Resultat efter finansnetto: 255 Revenue Up -306 Revenue Up -871
Balansomslutning: 13 160 Revenue Down 15 264 Revenue Down 16 222
Omsättningstillgångar: 5 718 Revenue Down 5 731 Revenue Down 6 132
Kortfristiga skulder: 5 415 Revenue Down 6 164 Revenue Up 5 279
Justerat eget kapital: 2 661 Revenue Up 2 469 Revenue Down 4 072
Aktiekapital: 401 Revenue Up 400 400
Antal anställda: 11 Revenue Down 12 Revenue Up 10

Nyckeltal

Soliditet: 20,2% Revenue Up 16,2% Revenue Down 25,1%
Omsättning per anställd: 1 858 Revenue Down 2 156 Revenue Down 2 692
Lönsamhet: 1,2% Revenue Up -1,2% Revenue Up -3,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,6% Revenue Up -12,4% Revenue Up -21,4%
Balanslikviditet: 105,6% Revenue Up 93,0% Revenue Down 116,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,2% Revenue Up -0,9% Revenue Up -4,3%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 20 438
Finansiella kostnader: 170
Resultat efter finansnetto: 255
Balansomslutning: 13 160
Omsättningstillgångar: 5 718
Kortfristiga skulder: 5 415
Justerat eget kapital: 2 661
Aktiekapital: 401
Antal anställda: 11

Nyckeltal

Soliditet: 20,2%
Omsättning per anställd: 1 858
Lönsamhet: 1,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,6%
Balanslikviditet: 105,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,2%