Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556541-1104

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201806 201706 201606
Antal månader: 12 12
Omsättning: 65 Revenue Down 112 Revenue Down 114
Finansiella kostnader: 2 2 Revenue Down 3
Resultat efter finansnetto: -1 -1 Revenue Down 10
Balansomslutning: 131 Revenue Down 132 Revenue Down 133
Omsättningstillgångar: 131 Revenue Down 132 Revenue Down 133
Kortfristiga skulder: 0 0 0
Justerat eget kapital: 131 Revenue Down 132 Revenue Down 133
Aktiekapital: 117 117 117
Antal anställda: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 100,0% 100,0% 100,0%
Omsättning per anställd: INF INF INF
Lönsamhet: -1,5% Revenue Down -0,9% Revenue Down 8,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,8% -0,8% Revenue Down 7,5%
Balanslikviditet: INF% INF% INF%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,8% 0,8% Revenue Down 9,8%
Bokslut 201806
Antal månader: 12
Omsättning: 65
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: -1
Balansomslutning: 131
Omsättningstillgångar: 131
Kortfristiga skulder: 0
Justerat eget kapital: 131
Aktiekapital: 117
Antal anställda: 0

Nyckeltal

Soliditet: 100,0%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: -1,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,8%
Balanslikviditet: INF%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,8%