Defco A/S
Helsingforsgade 4
DK-8200 Århus N
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 87391900
Fax: +45 87391910

Bokslut 201504
Resultat efter finansnetto: -10 915
Balansomslutning: 110 579
Omsättningstillgångar: 69 349
Kortfristiga skulder: 90 496
Justerat eget kapital: 15 141
Aktiekapital: 1 650
Antal anställda: 150

Nyckeltal

Soliditet: 13,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -72,1%
Balanslikviditet: 76,6%