Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2,12
DK-1060 København K
Besöksadress:
Holmens Kanal\,2\,12
DK-1092 København K
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 33440000

Bokslut 201712
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 26 288 000
Balansomslutning: 3 539 528 000
Antal anställda: 19 768

Nyckeltal