Dansk Videotekst ApS
Amerikavej 19,21
DK-1756 København V
Besöksadress:
Amerikavej 19-21
DK-1756 København V
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 33227544
Fax: +45 33210360

Bokslut 201506
Resultat efter finansnetto: 3 016
Balansomslutning: 6 134
Omsättningstillgångar: 5 757
Kortfristiga skulder: 6 054
Justerat eget kapital: 80
Aktiekapital: 80
Antal anställda: 60

Nyckeltal

Soliditet: 1,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3.770,0%
Balanslikviditet: 95,1%