Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK29694990

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201906 201806 201706
Omsättning: 0 0 0
Resultat efter finansnetto: 3 906 Revenue Up 3 534 Revenue Up 1 655
Balansomslutning: 18 286 Revenue Up 14 557 Revenue Up 11 201
Omsättningstillgångar: 17 774 Revenue Up 14 057 Revenue Up 10 938
Kortfristiga skulder: 8 902 Revenue Up 6 524 Revenue Up 5 280
Justerat eget kapital: 8 435 Revenue Up 7 222 Revenue Up 5 150
Aktiekapital: 500 500 500
Antal anställda: 35 35 35

Nyckeltal

Soliditet: 46,1% Revenue Down 49,6% Revenue Up 46,0%
Omsättning per anställd: 0 0 0
Lönsamhet: INF% INF% INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,3% Revenue Down 48,9% Revenue Up 32,1%
Balanslikviditet: 199,7% Revenue Down 215,5% Revenue Up 207,2%
Bokslut 201906
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: 3 906
Balansomslutning: 18 286
Omsättningstillgångar: 17 774
Kortfristiga skulder: 8 902
Justerat eget kapital: 8 435
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 46,1%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,3%
Balanslikviditet: 199,7%