DBU Dansk Biludstyr, Århus A/S
Skejby Nordlandsvej 301
DK-8200 Århus N
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86785200
Fax: +45 86785393

Bokslut 201709
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: 3 360
Balansomslutning: 33 447
Omsättningstillgångar: 28 892
Kortfristiga skulder: 20 799
Justerat eget kapital: 8 909
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 26,6%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 37,7%
Balanslikviditet: 138,9%