DBU Dansk Biludstyr, Århus A/S
Skejby Nordlandsvej 301
DK-8200 Århus N
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86785200
Fax: +45 86785393

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 2 049
Balansomslutning: 21 645
Omsättningstillgångar: 20 283
Kortfristiga skulder: 12 457
Justerat eget kapital: 6 540
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: 30,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,3%
Balanslikviditet: 162,8%