Christian Berner AB
Box 88
SE-435 22 Mölnlycke
Besöksadress:
Designvägen 1
SE-435 33 Mölnlycke
Kommun: Härryda
Län: Västra Götalands län
Fax: +46 (0)31-3366999

Verksamhet

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) – noterat på Nasdaq First North, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556049-5235
Momsreg.nr (VAT):SE556049523501
Etableringsår:1897
Dotterbolag till:Christian Berner Tech Trade AB
Omsättning (×1000) SEK:287 900
Antal anställda:79

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Bo Söderqvist
Verkställande direktör:Bo Söderqvist
Marknad: Access krävs
Ekonomi: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Personal: Access krävs

Försäljningskontor

Danmark, Lyngby, +45 7025 4242

Finland, Vantaa, +358 9 2766830

Norge, Oslo, +47 23348400

Sverige, Stockholm 08-56 48 84 80

Sverige, Säffle, 0533-137 20

Produkter och tjänster

Aluminiumbehållare

Analysatorer

Analys-COD

Analysutrustning

Arkskärmaskiner

Avluftare

Avsaltningsanläggningar

Backspolningsfilter

Bag-in-box-förpackningar

Banderolleringsmaskiner

Bandfilter

Bandtransportörer

Bandvågar

Beröringsfria givare

Blandmaskiner

Blistermaskiner

Block och plattor

Bläckstråleskrivare

Brickresare

Bruksblandare

Bryggerimaskiner

Bullerbekämpning

Buntningsmaskiner

Burkfyllnings- och -förslutningsmaskiner, pastor

Burkfyllnings- och -förslutningsmaskiner, pulver och granulat

Burkfyllnings- och -förslutningsmaskiner, vätskor

Byggnadselement

Byggvaror

Bägarfyllnings- och -förslutningsmaskiner, pastor

Bägarfyllnings- och -förslutningsmaskiner, pulver och granulat

Bägarfyllnings- och -förslutningsmaskiner, vätskor

Cellplast

Cellplast, PUR

Cellulosakvarnar

Centrifugalmatare

Centrifugalpumpar

Centrifuger

Clipsförslutningsmaskiner

Containrar

Destillationsanläggningar

Differenstryckmätare

Differentialvågar

Diskmaskiner

Dispensrar för tråg och hinkar, formsprutade ämnen

Dispensrar för tråg och hinkar, termoformade ämnen

Displayförpackningar

Djupdragare

Doseringsanläggningar

Doseringsanläggningar för kemisk industri

Doseringsanläggningar för livsmedelsindustrin

Doseringsanläggningar för olja och fett

Doseringsanläggningar för plastindustrin

Doseringsanläggningar för vätska

Doseringspumpar

Doseringsvågar

Droppavskiljare

Dunkfyllnings- och -förslutningsmaskiner

Dämpare

Ejektorer

Ejektorpumpar

Elastomerer

Emaljbehållare

Epoxi-glaslaminat

Etiketteringsmaskiner

Etiketteringsmaskiner för självhäftande etiketter

Etikettilltryckningsmaskiner med kliché

Extraktionsanläggningar

Fatfyllningslinjer

Fatpumpar

Fatvärmare

Fettfilter

Filminslagningsmaskiner

Filter för kontinuerlig filtrering

Filtermedia

Filterpressar

Filtreringsanläggningar

Flaskfyllnings- och -förslutningsmaskiner, pastor

Flaskfyllnings- och -förslutningsmaskiner, vätskor

Flaskförslutningsmaskiner, pårullade kapsyler

Flaskförslutningsmaskiner, skruvkapsyler av metall

Flaskförslutningsmaskiner, skruvkapsyler av plast

Flaskförslutningsmaskiner, snäppkapsyler

Flaskrengöringsmaskiner

Flaskresare

Folie

Formningsmaskiner för blisterförpackningar

Friktionsmattor

Fuktgivare

Fuktkvotsmätare

Fyllkroppar

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för gelatinkapslar

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för papperspåsar, pulver och granulat

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för papperspåsar, styckegods

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för plast- och laminatpåsar, pastor

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för plast- och laminatpåsar, pulver och granulat

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för plast- och laminatpåsar, styckegods

Fyllnings- och förslutningsmaskiner för plast- och laminatpåsar, vätskor

Fyllningsmaskiner

Färg och lack

Färgpatroner

Förpackningsmaskiner

Förpackningsmaskiner för refillpåsar

Förseglingsmaskiner för blisterförpackningar

Förseglingsmaskintillbehör

Förträngningspumpar

Förångare

Gaffellyftvagnar

Gasanalysatorer

Gasbrännare

Gasfilter

Gasolbrännare

Granulatorer

Gummibuffertar

Gummielement och fjädrande element

Gummiklichéer

Gummimattor

Hammarkvarnar

Hastighetsmätare

HDPE-plattor

HDPE-profiler

HEPA-filter

Hinkfyllnings- och -förslutningsmaskiner, pastor

Hissar

Homogeniseringsapparater

Horisontella filter

Huvpåsättningsmaskiner för pallaster

Högtryckspumpar

Högtrycksslang

Iläggare och matningssystem, bageri- och konfektyrprodukter

Industriglas

Injektorer

Inmatningsbord

Inpackningsmaskiner

Inpackningsmaskiner för enhetsförpackning av styckegods, banderoll

Inpackningsmaskiner för enhetsförpackning av styckegods, flowpackers

Inpackningsmaskiner för enhetsförpackning av styckegods, twistförpackning

Inpackningsmaskiner för samlingsförpackning i rullform eller stångform, banderoll

Inpackningsmaskiner för samlingsförpackning i rullform eller stångform, flowpackers

Inpackningsmaskiner för samlingsförpackning i rullform eller stångform, vikning

Inplastning

Inslagningsmaskiner för pallaster

Inspektionsinstrument

Isolatorer

Kapselförslutningsmaskiner, insticksförslutning

Kapselförslutningsmaskiner, limförslutning

Kapselpackautomater, styckegods

Kapselresare, insticksförslutning

Kapselresare, limförslutning

Kapsyleringsmaskiner

Kartonneringsmaskiner med automatisk inläggning, tejpförslutning

Kassettfilter

Kemikalieslang

Kemipumpar

Kiselgur

Klichéer

Klorgasmätare

Kodmärkningsmaskiner för kantlister

Kolloidkvarnar

Kolonnutrustning

Kolvkompressorer

Kolvmembranpumpar

Koncentrationsmätare

Kondenskylare

Kondensorer

Konduktivitetsgivare

Konduktivitetsmätare

Konstantvärmeförseglingsmaskiner

Konstruktionsplast

Kontrollvågar

Korkgummi

Krympfilm

Krympfilmsmaskiner

Krympramar för pallaster

Krympugnar för pallaster

Kugghjulspumpar

Kulkvarnar

Kvarnar

Kvarnar för malning

Kvarnar för plast

Kyltorkanläggningar

Kylvattenkylare

Laboratorieglas

Laboratorieinstrument

Laboratorieutrustning

LF-mätare

Livsmedelspumpar

Ljuddämpningssystem

Ljudisolering

Ljusmätare

Lockmatare

Lockpåsättningsmaskiner, plastlock

Lockpåsättningsmaskiner, skruvlock av metall

Lockpåsättningsmaskiner, skruvlock av plast

Lockpåsättningsmaskiner, snäpplock

Lockpåsättningsmaskiner, vakuumlock

Lockstämplingsmaskiner

Loggrar

Luftdrivna pumpar

Luftkuddar

Lufttorkar

Lådfyllningsmaskiner, wellpappådor

Lådpackautomater, slitslådor

Lådpackautomater, wrap-around

Lådresare

Längdmätare

Magnetseparatorer

Membranfilter

Membranpumpar

Mikrofilter

Miljöanalysutrustning, gas

Miljöanalysutrustning, vätskor

Miljökontrollintstrument

Miljöteknisk utrustning

Märkapparater

Märkbläck

Märkmaskiner för tilltryckning av fyllda säckar

Märkutrustning

Mätinstrument för livsmedel

Mätutrustning för processindustrin

Nivåmätare

Numreringsapparater

Nylonrör

Oljefilter

Omrörare

Omvänd osmos

Osmosanläggningar

PA-bult

Pallastare

Palletteringssystem

Pallmagasin

Palltransportörer

PA-plattor

Papperspåspackautomater, pulver och granulat

Papperspåspackautomater, styckegods

Papperssäckpackautomater, pulver och granulat

PA-rör

Patronfilter

PC-bult

PEEK-bult

PEH-bult

PEH-plattor

PEH-profiler

PEI-plattor

Peristaltiska pumpar

PETP-bultar

PETP-plattor

PF-plattor

PF-rör

pH-elektroder

pH-mätare

PI-bult

PI-rör

Plast- och laminatpåspackautomater, pastor

Plast- och laminatpåspackautomater, pulver och granulat

Plast- och laminatpåspackautomater, styckegods

Plast- och laminatpåspackautomater, vätskor

Plast- och laminatsäckpackautomater, pulver och granulat

Plastartiklar

Plastbeläggning

Plastkonstruktioner

Plastlaminat

Plastplattor

Plastprofiler

Plaströr

Plastslang

Plattlaminat, PF

PMMA-bult

PMMA-rör

Pneumatiska transportanläggningar

Polyamid

Polyeten

Polyetenplattor

Polyetenrör

Polykarbonat

Polykarbonatplattor

Polyoxymetylen

Polypropenplattor

Polyuretan

Polyuretanbult

Polyuretanplattor

Polyuretanrör

Polyvinylformal

POM-bult

POM-plattor

POM-rör

PP-bult

PPO-bult

PPS-bult

Pressar

Processanalysutrustning för vätska

Provtagare, fasta material

PTFE-bult

PTFE-plattor

PTFE-profiler

PTFE-rör

Pulverblandare

Pulverhanteringsutrustning

Pumpar

PVC-bult

PVC-plattor

PVC-rör

PVDF-bult

PVDF-plattor

Påsfilter

Påsförpackningsmaskiner, portionspåsar, kuddförpackningar

Påsförpackningsmaskiner, portionspåsar, plast och laminat

Påsförslutningsmaskiner

Påsförslutningsmaskiner, värmeförsegling

Påsmaskiner

Påspackningsmaskiner

Reaktorer

Redoxelektroder

Refraktometrar

Robotar

Robotsystem

Rostfria pumpar

Rotationssiktar

Rullstämplar

Rullstämplar till förpackningsmaskiner

Rundmatningsbord

Rökanalysapparater

Rördämpare

Sidlastare

Siktar

Siktmaskiner

Självsugande pumpar

Skivkvarnar

Skraptransportörer

Skrubbrar

Skruvkompressorer

Skruvtransportörer

Skyddsgaspackautomater

Skyddsmattor

Sköljningsmaskiner

Slamfilter

Slamhaltsmätare

Slang

Slangklämmor

Slangkopplingar

Slangpumpar

Slipermattor

Smetkök

Sorteringsmaskiner

Spiralfjädrar

Spolventiler

Sprejtorkanläggningar

Sprejtorkar

Spåntransportörer

Stegljudisolering

Storsäckar

Storsäcksfyllare

Storsäckstömmare

Streckkodsetiketter

Sträckfilmsmaskiner

Stålfjädrar

Svävtorkar

Syrapumpar

Syremätare

Säckfyllare

Säckfyllare, FFS formfillseal

Säckfyllare, öppna säckar

Säckförslutare

Säckförslutningsapparater, clipsförslutning

Säckförslutningsapparater, limförslutning

Säckförslutningsapparater, syning

Säckförslutningsapparater, syning och tejpning

Säckförslutningsapparater, värmeförsegling

Säckmanglare

Säckpåsättningsrobotar

Säckpåträdare

Säcktömmare

Tabletteringsmaskiner

Tappmaskiner

Tekniska plastartiklar

Tekniskt glas

Temperaturgivare

Termoformningspackautomater, pastor

Termoformningspackautomater, styckegods

Termoformningspackautomater, vätskor

Termoplaster

Torkanläggningar

Torkanläggningar för säd

Torkskåp

Torksystem för industrin

Torkutrustning

Transportanläggningar

Transportörer

Tryckfilter

Tryckgivare

Tryckluftsbehållare

Tryckmätare

Trådlösa skannrar

Trågpackare

Trågresare

Tubfyllnings- och -förslutningsmaskiner, metall

Tubfyllnings- och -förslutningsmaskiner, plast

Turbiditetsmätare

Turbokompressorer

Tätningslösa pumpar

Ultraljudförseglingsmaskiner

Ultraljudstvättar

Uretangummi

Vakuumanläggningar

Vakuumblandare

Vakuumfläktar

Vakuumpumpar

Vakuumsugning

Vakuumsystem

Vakuumtransportsystem

Varmluftssvetsmaskiner

Vattenanalysapparater

Vattenfilter

Vattenprovtagare

Vattenstrålpumpar

Ventilsäcksfyllare

Vibrationsisolatorer

Vibrationsmatare

Vibrationssiktar

Vindmätare

Vinylacetalplast

Visionssystem

Volymfyllare, torra produkter

Volymfyllare, vätskor

Vridspjällsventiler

Vägningssystem

Värmemantlar

Värmeskåp

Värmevalsar

Värmeväxlare

Vätskeanalysatorer

Vätskefilter

Vätskereningssystem för gaser i vätskefas

Vätskereningssystem för processindustri

Vätskeringkompressorer

Vävbakelit

Ångdrivna pumpar

Ångkompressorer

Ångslang

Ångturbiner

Alternativa sökord

aktiveringsvätska

baselock-typer

baseplate pads

bolldäcksrensning

bordfyllningsmaskiner

borstrensning

bärbotten

datumstämplar

dekontamineringsmaskiner

domventiler

elastiska mellanlägg

flistransportörer

gummigranulatmattor

krympförslutare

luftrensning

pulverfyllare

pulvertransport

rail pads

rörrensningsrobotar

vätskefördelare

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Importör

Konsult

Serviceföretag

Tillverkare

Återförsäljare

Agenturer

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 287 900
Finansiella kostnader: 43
Resultat efter finansnetto: 27 699
Balansomslutning: 82 672
Omsättningstillgångar: 74 651
Kortfristiga skulder: 43 784
Justerat eget kapital: 37 359
Aktiekapital: 5 000
Antal anställda: 79

Nyckeltal

Soliditet: 45,2%
Omsättning per anställd: 3 644
Lönsamhet: 9,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 74,1%
Balanslikviditet: 170,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 33,6%