Chr Holtermann Ans
Lilleakerveien 2B
NO-0283 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 67402000
Fax: +47 67402001

Bokslut 201612
Omsättning: 56 990
Finansiella kostnader: 702
Resultat efter finansnetto: 40 230
Balansomslutning: 40 191
Omsättningstillgångar: 39 731
Kortfristiga skulder: 2 777
Justerat eget kapital: 35 389
Antal anställda: 14
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 88,1%
Omsättning per anställd: 4 071
Lönsamhet: 70,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 113,7%
Balanslikviditet: 1.430,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 101,8%