Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556475-5550

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 577 000 Revenue Up 5 182 000 Revenue Up
Finansiella kostnader: 857 000 Revenue Down 889 000 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 2 952 000 Revenue Up 2 525 000 Revenue Down
Balansomslutning: 92 140 000 Revenue Up 83 712 000 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 167 000 Revenue Up 868 000 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 801 000 Revenue Down 1 988 000 Revenue Up
Justerat eget kapital: 39 751 000 Revenue Up 33 738 000 Revenue Up
Aktiekapital: 137 000 137 000
Antal anställda: 388 Revenue Down 416 Revenue Up
Antal ägare:

Nyckeltal

Soliditet: 43,1% Revenue Up 40,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 14 374 Revenue Up 12 457 Revenue Down
Lönsamhet: 52,9% Revenue Up 48,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4% Revenue Down 7,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 64,8% Revenue Up 43,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1% 4,1% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 5 577 000
Finansiella kostnader: 857 000
Resultat efter finansnetto: 2 952 000
Balansomslutning: 92 140 000
Omsättningstillgångar: 1 167 000
Kortfristiga skulder: 1 801 000
Justerat eget kapital: 39 751 000
Aktiekapital: 137 000
Antal anställda: 388

Nyckeltal

Soliditet: 43,1%
Omsättning per anställd: 14 374
Lönsamhet: 52,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4%
Balanslikviditet: 64,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1%