Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556475-5550

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 577 000 Revenue Up 5 182 000 Revenue Up 4 533 000
Finansiella kostnader: 857 000 Revenue Down 889 000 Revenue Up 835 000
Resultat efter finansnetto: 2 952 000 Revenue Up 2 525 000 Revenue Down 5 722 000
Balansomslutning: 92 140 000 Revenue Up 83 712 000 Revenue Up 78 313 000
Omsättningstillgångar: 1 167 000 Revenue Up 868 000 Revenue Down 5 804 000
Kortfristiga skulder: 1 801 000 Revenue Down 1 988 000 Revenue Up 1 956 000
Justerat eget kapital: 39 751 000 Revenue Up 33 738 000 Revenue Up 29 234 000
Aktiekapital: 137 000 137 000 137 000
Antal anställda: 388 Revenue Down 416 Revenue Up 363
Antal ägare: 30000

Nyckeltal

Soliditet: 43,1% Revenue Up 40,3% Revenue Up 37,3%
Omsättning per anställd: 14 374 Revenue Up 12 457 Revenue Down 12 488
Lönsamhet: 52,9% Revenue Up 48,7% Revenue Down 126,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4% Revenue Down 7,5% Revenue Down 19,6%
Balanslikviditet: 64,8% Revenue Up 43,7% Revenue Down 296,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1% 4,1% Revenue Down 8,4%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 5 577 000
Finansiella kostnader: 857 000
Resultat efter finansnetto: 2 952 000
Balansomslutning: 92 140 000
Omsättningstillgångar: 1 167 000
Kortfristiga skulder: 1 801 000
Justerat eget kapital: 39 751 000
Aktiekapital: 137 000
Antal anställda: 388

Nyckeltal

Soliditet: 43,1%
Omsättning per anställd: 14 374
Lönsamhet: 52,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4%
Balanslikviditet: 64,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1%