Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 983 454 348

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Omsättning: 760 247 Revenue Up 758 390 Revenue Down 776 043
Finansiella kostnader: 24 607 Revenue Down 26 747 Revenue Up 19 975
Resultat efter finansnetto: 3 687 Revenue Up 3 204 Revenue Up -17 025
Balansomslutning: 908 970 Revenue Down 915 058 Revenue Down 958 667
Omsättningstillgångar: 389 336 Revenue Up 356 934 Revenue Down 360 098
Kortfristiga skulder: 176 746 Revenue Up 153 086 Revenue Down 163 849
Justerat eget kapital: 477 014 Revenue Down 491 688 Revenue Down 498 304
Aktiekapital: 96 926 96 926 96 926
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 52,5% Revenue Down 53,7% Revenue Up 52,0%
Lönsamhet: 0,5% Revenue Up 0,4% Revenue Up -2,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,8% Revenue Up 0,7% Revenue Up -3,4%
Balanslikviditet: 220,3% Revenue Down 233,2% Revenue Up 219,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1% Revenue Down 3,3% Revenue Up 0,3%
Bokslut 201812
Omsättning: 760 247
Finansiella kostnader: 24 607
Resultat efter finansnetto: 3 687
Balansomslutning: 908 970
Omsättningstillgångar: 389 336
Kortfristiga skulder: 176 746
Justerat eget kapital: 477 014
Aktiekapital: 96 926
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 52,5%
Lönsamhet: 0,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,8%
Balanslikviditet: 220,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1%