Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 983 454 348

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Omsättning: 760 247 Revenue Up 758 390 Revenue Down
Finansiella kostnader: 24 607 Revenue Down 26 747 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 687 Revenue Up 3 204 Revenue Up
Balansomslutning: 908 970 Revenue Down 915 058 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 389 336 Revenue Up 356 934 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 176 746 Revenue Up 153 086 Revenue Down
Justerat eget kapital: 477 014 Revenue Down 491 688 Revenue Down
Aktiekapital: 96 926 96 926
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 52,5% Revenue Down 53,7% Revenue Up
Lönsamhet: 0,5% Revenue Up 0,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,8% Revenue Up 0,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 220,3% Revenue Down 233,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1% Revenue Down 3,3% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 760 247
Finansiella kostnader: 24 607
Resultat efter finansnetto: 3 687
Balansomslutning: 908 970
Omsättningstillgångar: 389 336
Kortfristiga skulder: 176 746
Justerat eget kapital: 477 014
Aktiekapital: 96 926
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 52,5%
Lönsamhet: 0,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,8%
Balanslikviditet: 220,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1%