Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556307-2171

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 314 792 Revenue Down 356 477 Revenue Up 344 888
Finansiella kostnader: 729 Revenue Up 717 Revenue Up 398
Resultat efter finansnetto: 1 623 Revenue Down 12 192 Revenue Down 22 274
Balansomslutning: 121 371 Revenue Down 144 373 Revenue Up 137 694
Omsättningstillgångar: 106 730 Revenue Down 125 510 Revenue Up 118 595
Kortfristiga skulder: 48 980 Revenue Down 107 283 Revenue Up 98 130
Justerat eget kapital: 34 370 Revenue Up 33 145 Revenue Down 33 304
Aktiekapital: 3 500 3 500 3 500
Antal anställda: 184 Revenue Down 187 Revenue Up 180

Nyckeltal

Soliditet: 28,3% Revenue Up 23,0% Revenue Down 24,2%
Omsättning per anställd: 1 711 Revenue Down 1 906 Revenue Down 1 916
Lönsamhet: 0,5% Revenue Down 3,4% Revenue Down 6,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,7% Revenue Down 36,8% Revenue Down 66,9%
Balanslikviditet: 217,9% Revenue Up 117,0% Revenue Down 120,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% Revenue Down 8,9% Revenue Down 16,5%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 314 792
Finansiella kostnader: 729
Resultat efter finansnetto: 1 623
Balansomslutning: 121 371
Omsättningstillgångar: 106 730
Kortfristiga skulder: 48 980
Justerat eget kapital: 34 370
Aktiekapital: 3 500
Antal anställda: 184

Nyckeltal

Soliditet: 28,3%
Omsättning per anställd: 1 711
Lönsamhet: 0,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,7%
Balanslikviditet: 217,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9%