Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556273-6719

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 27 708 Revenue Up 24 536 Revenue Up
Finansiella kostnader: 76 Revenue Up 66 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 775 Revenue Down 837 Revenue Down
Balansomslutning: 11 440 Revenue Down 11 461 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 11 318 Revenue Up 11 294 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 403 Revenue Down 4 010 Revenue Up
Justerat eget kapital: 7 839 Revenue Up 7 263 Revenue Up
Aktiekapital: 1 000 1 000
Antal anställda: 8 Revenue Up 7

Nyckeltal

Soliditet: 68,5% Revenue Up 63,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 3 464 Revenue Down 3 505 Revenue Up
Lönsamhet: 2,8% Revenue Down 3,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,9% Revenue Down 11,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 332,6% Revenue Up 281,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,4% Revenue Down 7,9% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 27 708
Finansiella kostnader: 76
Resultat efter finansnetto: 775
Balansomslutning: 11 440
Omsättningstillgångar: 11 318
Kortfristiga skulder: 3 403
Justerat eget kapital: 7 839
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 8

Nyckeltal

Soliditet: 68,5%
Omsättning per anställd: 3 464
Lönsamhet: 2,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,9%
Balanslikviditet: 332,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,4%