Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556180-8675

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 251 278 Revenue Up 215 564 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 432 Revenue Up 804 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 24 191 Revenue Up 23 423 Revenue Up
Balansomslutning: 216 285 Revenue Up 163 645 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 105 430 Revenue Up 92 295 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 95 367 Revenue Down 99 061 Revenue Up
Justerat eget kapital: 37 815 Revenue Up 25 258 Revenue Up
Aktiekapital: 200 200
Antal anställda: 101 Revenue Up 93 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 17,5% Revenue Up 15,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 488 Revenue Up 2 318 Revenue Up
Lönsamhet: 9,6% Revenue Down 10,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 64,0% Revenue Down 92,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 110,6% Revenue Up 93,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,8% Revenue Down 14,8% Revenue Up

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 251 278
Finansiella kostnader: 1 432
Resultat efter finansnetto: 24 191
Balansomslutning: 216 285
Omsättningstillgångar: 105 430
Kortfristiga skulder: 95 367
Justerat eget kapital: 37 815
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 101

Nyckeltal

Soliditet: 17,5%
Omsättning per anställd: 2 488
Lönsamhet: 9,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 64,0%
Balanslikviditet: 110,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,8%