Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556535-0252

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 (koncern) 201812 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 400 458 Revenue Down 498 916 Revenue Up 424 400
Finansiella kostnader: 4 209 Revenue Down 6 054 Revenue Up 1 807
Resultat efter finansnetto: -49 021 Revenue Down 50 573 Revenue Down 54 734
Balansomslutning: 479 710 Revenue Down 586 867 Revenue Up 500 848
Omsättningstillgångar: 196 619 Revenue Down 226 802 Revenue Up 221 913
Kortfristiga skulder: 151 734 Revenue Down 168 308 Revenue Down 170 818
Justerat eget kapital: 269 304 Revenue Down 332 870 Revenue Up 300 857
Aktiekapital: 4 854 4 854 4 854
Antal anställda: 212 212 Revenue Up 191

Nyckeltal

Soliditet: 56,1% Revenue Down 56,7% Revenue Down 60,1%
Omsättning per anställd: 1 889 Revenue Down 2 353 Revenue Up 2 222
Lönsamhet: -12,2% Revenue Down 10,1% Revenue Down 12,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -18,2% Revenue Down 15,2% Revenue Down 18,2%
Balanslikviditet: 129,6% Revenue Down 134,8% Revenue Up 129,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -9,3% Revenue Down 9,6% Revenue Down 11,3%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 400 458
Finansiella kostnader: 4 209
Resultat efter finansnetto: -49 021
Balansomslutning: 479 710
Omsättningstillgångar: 196 619
Kortfristiga skulder: 151 734
Justerat eget kapital: 269 304
Aktiekapital: 4 854
Antal anställda: 212

Nyckeltal

Soliditet: 56,1%
Omsättning per anställd: 1 889
Lönsamhet: -12,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -18,2%
Balanslikviditet: 129,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -9,3%