Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 981 585 003

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 10 474 Revenue Up 9 284 Revenue Up
Finansiella kostnader: 25 Revenue Up 15 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 209 Revenue Down 308 Revenue Up
Balansomslutning: 5 079 Revenue Up 4 981 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 039 Revenue Up 1 899 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 466 Revenue Up 1 353 Revenue Up
Justerat eget kapital: 3 018 Revenue Up 2 857 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda:
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 59,4% Revenue Up 57,4% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 2,0% Revenue Down 3,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9% Revenue Down 10,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 139,1% Revenue Down 140,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,6% Revenue Down 6,5% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 10 474
Finansiella kostnader: 25
Resultat efter finansnetto: 209
Balansomslutning: 5 079
Omsättningstillgångar: 2 039
Kortfristiga skulder: 1 466
Justerat eget kapital: 3 018
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 59,4%
Lönsamhet: 2,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9%
Balanslikviditet: 139,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,6%