Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 981 585 003

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 9 832 Revenue Down 10 474 Revenue Up 9 284
Finansiella kostnader: 33 Revenue Up 25 Revenue Up 15
Resultat efter finansnetto: 38 Revenue Down 209 Revenue Down 308
Balansomslutning: 4 761 Revenue Down 5 079 Revenue Up 4 981
Omsättningstillgångar: 1 712 Revenue Down 2 039 Revenue Up 1 899
Kortfristiga skulder: 1 162 Revenue Down 1 466 Revenue Up 1 353
Justerat eget kapital: 3 047 Revenue Up 3 018 Revenue Up 2 857
Aktiekapital: 100 100 100
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 64,0% Revenue Up 59,4% Revenue Up 57,4%
Lönsamhet: 0,4% Revenue Down 2,0% Revenue Down 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,2% Revenue Down 6,9% Revenue Down 10,8%
Balanslikviditet: 147,3% Revenue Up 139,1% Revenue Down 140,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5% Revenue Down 4,6% Revenue Down 6,5%
Bokslut 201912
Omsättning: 9 832
Finansiella kostnader: 33
Resultat efter finansnetto: 38
Balansomslutning: 4 761
Omsättningstillgångar: 1 712
Kortfristiga skulder: 1 162
Justerat eget kapital: 3 047
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 64,0%
Lönsamhet: 0,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,2%
Balanslikviditet: 147,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5%