Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1656492-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201607
Antal månader: 12
Omsättning: 247 Revenue Down
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 48 Revenue Up
Balansomslutning: 478 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 240 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 24 Revenue Down
Justerat eget kapital: 392 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 82,0% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 19,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 1.000,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201707
Antal månader: 12
Omsättning: 165
Resultat efter finansnetto: 39
Balansomslutning: 369
Omsättningstillgångar: 110
Kortfristiga skulder: 41
Justerat eget kapital: 328
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 88,9%
Omsättning per anställd: 82
Lönsamhet: 23,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,9%
Balanslikviditet: 268,3%