Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556200-1809

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 789 723 Revenue Up 722 791 Revenue Up
Finansiella kostnader: 6 395 Revenue Up 4 252 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 35 858 Revenue Up 34 742 Revenue Down
Balansomslutning: 745 790 Revenue Up 686 271 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 300 382 Revenue Up 272 919 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 172 164 Revenue Up 119 887 Revenue Up
Justerat eget kapital: 270 609 Revenue Up 247 637 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 81 Revenue Up 80 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 36,3% Revenue Up 36,1% Revenue Down
Omsättning per anställd: 9 750 Revenue Up 9 035 Revenue Up
Lönsamhet: 4,5% Revenue Down 4,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,3% Revenue Down 14,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 174,5% Revenue Down 227,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7% 5,7% Revenue Down
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 789 723
Finansiella kostnader: 6 395
Resultat efter finansnetto: 35 858
Balansomslutning: 745 790
Omsättningstillgångar: 300 382
Kortfristiga skulder: 172 164
Justerat eget kapital: 270 609
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 81

Nyckeltal

Soliditet: 36,3%
Omsättning per anställd: 9 750
Lönsamhet: 4,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,3%
Balanslikviditet: 174,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7%