Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0346501-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Omsättning: 6 293 Revenue Down
Finansiella kostnader: 6 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 6
Balansomslutning: 2 723 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 133 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 819 Revenue Up
Justerat eget kapital: 904 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 160 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 33,2% Revenue Down
Omsättning per anställd: 39 Revenue Down
Lönsamhet: 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,7%
Balanslikviditet: 7,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,4% Revenue Up
Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 9 120
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 2
Balansomslutning: 3 330
Omsättningstillgångar: 359
Kortfristiga skulder: 2 426
Justerat eget kapital: 904
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 215

Nyckeltal

Soliditet: 27,1%
Omsättning per anställd: 42
Lönsamhet: 0,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,2%
Balanslikviditet: 14,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,3%